• Art. 7c. geod. i kartogr....
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 7c. geod. i kartogr.


Kompetencje marszałka województwa

1.
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
1)
prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
3)
tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3;
4)
analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
5)
monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
6)
współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
2.
Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a rozporządzenie w sprawie opracowań tematycznych i specjalnych, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
3.
Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.
4.
Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:
1)
aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8;
2)
tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3.
Art. 7c. Kompetencje marszałka województwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...