• Art. 7d. geod. i kartogr....
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 7d. geod. i kartogr.


Zadania starosty

Do zadań starosty należy w szczególności:
1)
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 7, 10 i 12,
c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 1 i 2;
2)
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)
zakładanie osnów szczegółowych;
4)
(uchylony)
5)
przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6)
ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
7)
(uchylony)
Art. 7d. Zadania starosty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...