• Art. 127. - Podziemne sk...
  17.04.2024

Art. 127. prawo geol.i górn.


Podziemne składowanie odpadów

1.
Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 postępowanie z odpadami przed umieszczeniem na składowisku odpadów, art. 106 składowanie towarów niebezpiecznych, art. 107 odpady składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ust. 1 pkt 2 i 3, art. 108 odpady składowane na składowisku odpadów obojętnych, art. 119 obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przed przyjęciem odpadów do składowania, art. 120 odmowa przyjęcia odpadów do składowania na składowisku, art. 121 zasada selektywnego składowania towarów na składowisku ust. 1, art. 128 warunki rozpoczęcia prowadzenia składowiska odpadów pkt 3, art. 129 decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, art. 130 dodatkowe wymagania w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ust. 1, art. 134 odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów pkt 3 i 4, art. 135 zakres odpowiedzialności i obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 2 i 3 oraz art. 137 fundusz rekultywacyjny ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.
Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 125 typy podziemnych składowisk odpadów ust. 2–4, nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336).
3.
Do podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych nie stosuje się przepisów ust. 1 oraz art. 126 odpady objęte zakazem podziemnego składowania.
Art. 127. Podziemne składowanie odpadów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...