• Art. 135. - Opłaty za dz...
  16.06.2024

Prawo geologiczne i górnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2023.0.633 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Art. 135. prawo geol.i górn.


Opłaty za działalność w zakresie podziemnego magazynowania lub składowania substancji, odpadów i dwutlenku węgla

1.
Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:
1)
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo
2)
podziemne składowanie odpadów, albo
3)
podziemne składowanie dwutlenku węgla
– wnosi opłatę ustaloną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpowiednio substancji, odpadów albo dwutlenku węgla, która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.
2.
Stawki opłat z tytułu magazynowania wynoszą dla:
1)
substancji gazowych - 2,17 zł/tys. m3;
2)
substancji ciekłych - 4,21 zł/t;
3)
pozostałych substancji - 2,16 zł/t.
3.
Stawki opłat z tytułu składowania wynoszą dla odpadów:
1)
niebezpiecznych – 85,77 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające
azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;
2)
obojętnych - 4,99 zł/t;
3)
innych niż niebezpieczne i obojętne - 6,67 zł/t.
4)
promieniotwórczych – jak dla odpadów niebezpiecznych.
4.
Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 6,30 zł/t.
Art. 135. Opłaty za działalność w zakresie podziemnego ma... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...