• Art. 159. - Uprawnienia ...
  02.10.2023

Art. 159. prawo geol.i górn.


Uprawnienia organu administracji geologicznej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy

1.
W przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:
1)
z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
2)
bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
3)
bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków
- właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
Art. 159. Uprawnienia organu administracji geologicznej ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...