• Art. 160. - Właściwość o...
  03.10.2023

Art. 160. prawo geol.i górn.


Właściwość organów w sprawie zadań związanych z dokumentacjami geologicznymi

Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji geologicznej, które udzieliły odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, które zatwierdziły projekt robót geologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu.
Art. 160. Właściwość organów w sprawie zadań związanych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...