• Art. 224. - Przepis prze...
  27.09.2023

Art. 224. prawo geol.i górn.


Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4, art. 31 ust. 2, art. 47 ust. 12, art. 50 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3-7, art. 52 ust. 3, art. 54 ust. 2, art. 64 ust. 6, art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 3, art. 70 ust. 3, art. 73a ust. 3, art. 75a ust. 2, art. 78 ust. 1-3, art. 82b ust. 2, art. 82c ust. 5 i 6, art. 84 ust. 11, art. 85 ust. 14, art. 107 ust. 10, art. 108 ust. 4, art. 111 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 226 utrata mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ustanowienie użytkowania górniczego w drodze przetargu ust. 4, art. 26 wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż ust. 5, art. 35 rejestr obszarów górniczych ust. 4, art. 69 rozporządzenie w sprawie wymagań dla poszczególnych kategorii kwalifikacji zawodowych i komisji egzaminacyjnych ust. 1, art. 79 projekt robót geologicznych ust. 3, art. 97 rozporządzenie w sprawie dokumentacji złóż ust. 1 pkt 1-4, art. 98 udostępnianie informacji geologicznej ust. 2, art. 100 wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej ust. 10, art. 101 ewidencja zasobów złoża kopaliny i operat ewidencyjny ust. 12, art. 110 rozporządzenie w sprawie planu ruchu zakładu górniczego, art. 113 dopuszczenie wyrobu do stosowania w zakładzie górniczym ust. 15, art. 116 dokumentacja mierniczo-geologiczna ust. 7, art. 118 stopnie, kategorie i klasy zagrożeń naturalnych ust. 4, art. 120 rozporządzenie w sprawie prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych ust. 1 i 2, art. 124 rozporządzenie w sprawie służb ratownictwa górniczego, art. 125 typy podziemnych składowisk odpadów ust. 7, art. 137 okres rozliczeniowy z tytułu opłaty eksploatacyjnej ust. 7, art. 166 zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ust. 4, art. 167 terenowe organy administracji rządowej podległe Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego ust. 7 niniejszej ustawy.
Art. 224. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...