• Art. 49g. - Czynności or...
  27.05.2024

Art. 49g. prawo geol.i górn.


Czynności organu koncesyjnego przed wszczęciem postępowania przetargowego

1.
Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji na:
1)
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 decyzje wydawane na podstawie ustawy wymagające uzgodnienia oraz w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1a, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 2 pkt 2;
2)
wydobywanie węglowodorów ze złóż:
a) dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 decyzje wydawane na podstawie ustawy wymagające uzgodnienia oraz w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 1 pkt 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 warunki udzielenia koncesji ust. 2a pkt 1,
b) uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów,
c) uzyskuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3)
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – uzyskuje także opinię Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa strony postępowania.
Art. 49g. Czynności organu koncesyjnego przed wszczęciem ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...