• Art. 49v. - Dodatkowe el...
  25.05.2024

Art. 49v. prawo geol.i górn.


Dodatkowe elementy koncesji

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:
1)
cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża;
2)
czas trwania fazy:
a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia jej udzielenia do dnia
zakończenia dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania właściwemu organowi
dokumentacji, o której mowa w art. 88 dokumentacja geologiczna ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża
węglowodorów przed upływem czasu trwania tej fazy nie stanowi jej zakończenia,
b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o której
mowa w art. 49z wniosek o wydanie decyzji inwestycyjnej ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy wydobywania
może nastąpić w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania;
3)
harmonogram realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji;
4)
częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o wynikach realizacji obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w pkt 3;
5)
wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów;
6)
(uchylony)
7)
zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.
Art. 49v. Dodatkowe elementy koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...