• Art. 3. - Objaśnienie po...
  04.03.2024

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Art. 3. Prawo konsul.


Objaśnienie pojęć

1.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
państwie przyjmującym – oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. poz. 98);
2)
okręgu konsularnym − oznacza to obszar wykonywania funkcji konsularnych w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.;
3)
personelu dyplomatyczno-konsularnym – oznacza to personel dyplomatyczno-konsularny w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 406);
4)
urzędzie konsularnym – oznacza to konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat albo agencję konsularną, jak też wydział konsularny lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej, obsługujące konsula.
5)
(uchylony)
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach polskich, odnosi się to, z wyłączeniem art. 20 pomoc konsularna udzielana obywatelowi polskiemu, art. 26 czynności konsula wykonywane na wniosek organu administracji publicznej ust. 1, art. 36 działania dla wsparcia opuszczenia przez obywateli polskich zagrożonego obszaru, art. 39 udzielanie pomocy finansowej obywatelom polskim, art. 48 zapomoga udzielana obywatelom polskim lub osobom polskiego pochodzenia i art. 120 konsul honorowy RP, odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...