• Art. 50. - Strona postęp...
  30.09.2023

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Art. 50. Prawo konsul.


Strona postępowania przed konsulem

Stroną postępowania przez konsulem jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.
Art. 50. Strona postępowania przed konsulem - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...