• Art. 86. - Postanowienia...
  03.10.2023

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Art. 86. Prawo konsul.


Postanowienia konsula

Konsul wydaje postanowienia:
1)
w kwestiach wynikających w toku postępowania i nierozstrzygających o istocie sprawy;
2)
odmawiając wykonania czynności;
3)
umarzając postępowanie, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe lub wnosi o to strona.
Art. 86. Postanowienia konsula - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...