• Art. 90. - Wykonanie nie...
  03.10.2023

Prawo konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.1329 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

Obserwuj akt

Art. 90. Prawo konsul.


Wykonanie nieprawomocnej decyzji

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja konsula nie podlega wykonaniu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 90. Wykonanie nieprawomocnej decyzji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...