• Art. 1. - Zakres i stoso...
  22.02.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 1. Pr.awo lotnicze


Zakres i stosowanie przepisów ustawy

1.
Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.
2.
Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego.
3.
Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego, to jest państwowych statków powietrznych, załóg tych statków oraz lotnisk państwowych wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych.
4.
Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 zakres i stosowanie przepisów ustawy ust. 6, art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych–9, art. 14 właściwość prawa dla zdarzenia na statku powietrznym w czasie lotu lub przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, art. 17 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ust. 17, ust. 22 pkt 2 i ust. 23, art. 33 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych i stosowania przepisów ustawy, art. 35 statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych ust. 2, art. 43 rejestr wojskowych statków powietrznych, art. 44 rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, art. 59a certyfikat lotniska ust. 6, art. 60 rejestr lotnisk i lądowisk wojskowych i rejestr lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, art. 66 korzystanie z lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk ust. 1a–1d i 3, art. 66a starty i lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wojskowych, art. 66b wykorzystywanie lotnisk wojskowych do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych, art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 2, 2e i 2f, art. 69 instrukcja operacyjna lotniska ust. 1–3, art 74–76, art. 82 uprawnienia zarządzającego lotniskiem w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska ust. 1 pkt 6–8, ust. 1a, 1b i 3–8, art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk, art. 871 przeszkody lotnicze ust. 1–8 i 10, art. 872 znakowanie przeszkód lotniczych, art. 874 ograniczenie nasadzeń i upraw w pobliżu lotniska ust. 1, 2, 4 i 5, art. 875 decyzja nakazująca usunięcie lub przycięcie drzew lub krzewów ust. 1–4, art. 876 zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska–87a, art. 89 rejestr wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych, art. 92 rozporządzenie w sprawie eksploatacji lotniczych urządzeń naziemnych, art. 93a wykorzystanie do startu i lądowania statku powietrznego terenu innego niż lotnisko i lądowisko ust. 1 pkt 5, art. 104 rozporządzenia w sprawach licencji i świadectw kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności lotniczych ust. 4–9, art 119–122, art 123–126, art. 128 rozporządzenie w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, art. 130 opłaty nawigacyjne, art. 133 rozporządzenie w sprawie zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, art. 134 udostępnianie wyników badań okoliczności oraz przyczyn wypadków i incydentów lotniczych ust. 1–1f, art. 135 badanie wypadków i incydentów lotniczych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych ust. 3 pkt 3, art. 135a system obowiązkowego zgłaszania zdarzeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 2 pkt 8, art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych, art. 137 obowiązek współdziałania z Komisją Badania Wypadków Lotniczych i udzielania niezbędnej pomocy ust. 1–4, art 140–140e, art 149–150, art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 5 oraz art. 207 odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W przypadku wykorzystywania:
1)
polskich i obcych państwowych statków powietrznych do prowadzenia działalności innej niż służba publiczna,
2)
lotnisk lotnictwa państwowego do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych oraz statków, o których mowa w pkt 1,
przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.
6.
Nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, sprawują odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub użytkownikiem państwowego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem.
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
Art. 1. Zakres i stosowanie przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...