• Art. 103c. - Rozporządze...
  02.10.2023

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 103c. Pr.awo lotnicze


Rozporządzenie w sprawie czasu pracy członków załóg śmigłowców

Minister właściwy do spraw transportu, w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia członków załóg, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a czas pracy członków załóg śmigłowców:
1)
maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych;
2)
przerwy w pełnieniu czynności lotniczych;
3)
okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych;
4)
ograniczenia czasu lotu;
5)
formy pełnienia gotowości oraz warunki ich wliczania do czasu pracy.
Art. 103c. Rozporządzenie w sprawie czasu pracy członków ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...