• Art. 136. - Uprawnienia ...
  02.12.2022
Obserwuj akt

Art. 136. Pr.awo lotnicze


Uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych

1.
Członkowie Komisji, po okazaniu legitymacji członka Komisji, są upoważnieni do:
1)
dostępu do miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczątków i zawartości;
2)
badania miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczątków i zawartości;
3)
sporządzania spisów oraz czasowego przejmowania części statków i innych rzeczy wymagających zbadania;
4)
dostępu do rejestratorów pokładowych i ich odczytów, a także innych zapisów;
5)
zapoznania się z wynikami badań przeprowadzanych przez inne organy oraz służby publiczne;
6)
uzyskania informacji i dostępu do dokumentacji użytkownika statku powietrznego, producenta i innych osób lub jednostek organizacyjnych uczestniczących w nadzorowaniu lotnictwa lub uczestniczących w działalności lotniczej;
7)
przesłuchiwania świadków;
8)
udziału w przesłuchiwaniu świadków.
2.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje także prawo wstępu do wszystkich części lotniska.
3.
Osoby działające z upoważnienia Komisji korzystają z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2.
3a.
Upoważnieni przedstawiciele użytkownika statku powietrznego, instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego i zarządzającego lotniskiem w celu przeprowadzenia badań zdarzeń lotniczych korzystają z uprawnień, o których mowa w ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji członka Komisji i upoważnienia dla osób, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze, w szczególności, dane niezbędne do identyfikacji tych osób.
Art. 136. Uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków L... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...