• Art. 21a. - Język wniosk...
  28.05.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 21a. Pr.awo lotnicze


Język wniosków o dokonanie czynności i składanych dokumentów

1.
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego ust. 1, art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 5 i art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 i 2, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a obowiązek przedstawienia rozkładu lotów albo programu lotów ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b obowiązki przewoźnika umownego ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.
2.
Dokumenty:
1)
dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, art. 21 kompetencje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ust. 2b, art. 49 świadectwo zdatności do lotu, art. 52 uznanie dokumentów statku powietrznego wydanych przez inne państwa ust. 2, art. 53 świadectwo zdatności w zakresie hałasu ust. 2, art. 53a zdatność do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej ust. 1, art. 96 warunki wydania licencji na wykonywanie czynności lotniczych ust. 1 i art. 161 wydanie, odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie ważności certyfikatu ust. 1,
2)
określone w art. 37 zgłoszenie do rejestru cywilnych statków powietrznych ust. 3, art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 2 pkt 1 i art. 195 zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 pkt 2
– mogą być składane w języku angielskim.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na żądanie Prezesa Urzędu podmiot przedkłada tłumaczenie wniosku, dokumentu lub zawiadomienia na język polski.
4.
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 i 2, dokumenty, o których mowa w art. 201a obowiązek przedstawienia rozkładu lotów albo programu lotów ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b obowiązki przewoźnika umownego ust. 1, mogą być kopiami.
5.
Dokumenty:
1)
dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 21 kompetencje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ust. 2b,
2)
określone w art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 2 pkt 1 oraz w art. 195 zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 pkt 2,
3)
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 202 rozporządzenie w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym i taryf przewozu
– mogą być kopiami.
Art. 21a. Język wniosków o dokonanie czynności i składany... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...