• Art. 26m. - ściągnięcie ...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 26m. Pr.awo lotnicze


ściągnięcie należności z tytułu opłat lotniczych oraz wpłaty lotniczej

11.
Ściągnięcie należności z tytułu opłat lotniczych oraz wpłaty lotniczej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
2.
Opłaty lotnicze oraz wpłata lotnicza stanowią dochód budżetu państwa.
3.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat lotniczych i wpłaty lotniczej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. ). Uprawnienia organów podatkowych określone w tych przepisach przysługują Prezesowi Urzędu.
Art. 26m. ściągnięcie należności z tytułu opłat lotniczyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...