• Art. 35. - Statki powiet...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 35. Pr.awo lotnicze


Statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych

1.
Do rejestru statków wpisuje się cywilne statki powietrzne, których właścicielem lub innym użytkownikiem jest:
1)
obywatel polski;
2)
polska osoba prawna;
3)
polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
4)
cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Do rejestru statków wpisuje się również:
1)
państwowe statki powietrzne wykorzystywane do prowadzenia działalności innej niż służba publiczna;
2)
statki powietrzne, o których mowa w art. 43 rejestr wojskowych statków powietrznych, ust. 1 i art. 44 rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, ust. 1, jeżeli nie zostały wpisane do rejestrów, o których mowa w tych przepisach.
3.
Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego używanego przez podmiot inny niż wymieniony w ust. 1 oraz statku powietrznego innego niż wymieniony w ust. 2.
4.
Właściciel i inny użytkownik statku powietrznego obowiązani są udzielać Prezesowi Urzędu wszelkich żądanych wyjaśnień w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego.
Art. 35. Statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...