• Art. 40. - Wykreślenie s...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 40. Pr.awo lotnicze


Wykreślenie statku powietrznego z rejestru cywilnych statków powietrznych

1.
Wykreślenie statku powietrznego z rejestru następuje na wniosek właściciela lub z urzędu, jeżeli:
1)
statek powietrzny przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 35 statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych, ust. 1 i 2;
2)
statek powietrzny zaginął i w ciągu 3 miesięcy nie został odnaleziony lub został odnaleziony, lecz znajduje się w miejscu niedostępnym;
3)
statek powietrzny uległ zniszczeniu lub utracił trwale zdatność do lotów;
4)
statek podlega wpisowi do obcego rejestru;
5)
mimo zaistnienia odpowiednich okoliczności nie obowiązuje porozumienie, o którym mowa w art. 32 przekazanie nadzoru nad statkami powietrznymi, ust. 1 lub 2.
2.
Do czasu wykreślenia statku powietrznego z rejestru statków nie uznaje się wpisu tego statku do rejestru innego państwa.
3.
W przypadku gdy dane zgłoszone do rejestru są niezgodne ze stanem faktycznym, Prezes Urzędu nakazuje właścicielowi statku powietrznego usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie.
4.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu wykreśla statek powietrzny z rejestru statków.
Art. 40. Wykreślenie statku powietrznego z rejestru cywil... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...