• Art. 57. - Promesa zezwo...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 57. Pr.awo lotnicze


Promesa zezwolenia na założenie lotniska

1.
Kto zamierza założyć lotnisko, może ubiegać się o promesę zezwolenia.
1a.
Do wniosku o wydanie promesy zezwolenia wnioskodawca dołącza dokumenty określone w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 3 pkt 1–4 oraz 7 ̶ 9.
1b.
Wymagania określone w ust. 1a dotyczące art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 3 pkt 2 i 7 nie dotyczą inwestycji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
2.
Promesę wydaje i odmawia jej wydania Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
3.
W promesie ustala się warunki niezbędne dla uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności, z uwzględnieniem typu projektowanego lotniska, z tym że nie może on być krótszy niż 12 miesięcy.
4.
W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy, wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie lub wymagań określonych w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 2-3 lub ujawniły się okoliczności, o których mowa w art. 56 przesłanki odmowy lub cofnięcia zezwolenia na założenie lotniska ust. 1.
Art. 57. Promesa zezwolenia na założenie lotniska - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...