• Art. 59. - Wpisanie lotn...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 59. Pr.awo lotnicze


Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk

1.
Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk.
2.
Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska.
3.
Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk wnioskodawca jest obowiązany dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 3, albo oświadczenie, że dokumenty przedłożone w postępowaniu o zezwolenie na założenie lotniska są aktualne.
4.
Nie można odmówić wpisania do rejestru lotniska, na którego założenie zostało wydane zezwolenie, jeżeli lotnisko to spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2.
5.
O wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk, o odmowie wpisania, zmianie danych rejestrowych niewymagających zezwolenia, o którym mowa w art. 61 zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska ust. 1, rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku o zmianę danych rejestrowych dołącza się dokumenty potwierdzające wnioskowaną zmianę.
6.
Do rejestru lotnisk wpisuje się jako zarządzającego lotniskiem:
1)
zakładającego lotnisko,
2)
inny podmiot – na wniosek zakładającego lotnisko,
3)
podmiot, któremu przekazano zarządzanie lotniskiem, zgodnie z art. 70 przekazanie zarządzania lotniskiem
‒ jeżeli lotnisko spełnia warunki określone w art. 59a certyfikat lotniska i art. 80a program ochrony lotniska, a w przypadku lotniska, o którym mowa w art. 59a certyfikat lotniska ust. 1 pkt 1 i 2 ‒ również w art. 174 zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ust. 2 i 3, a w przypadku lotniska, o którym mowa w art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 7 i art. 59a certyfikat lotniska ust. 1 pkt 3 ‒ również w art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 2.
7.
Jeżeli dane podlegające wpisowi opierają się na dokumentach, dokumenty te powinny być dołączone do zgłoszenia w oryginałach albo poświadczonych notarialnie lub urzędowo odpisach, kopiach.
Art. 59. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...