• Art. 6. - Właściwość pra...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 6. Pr.awo lotnicze


Właściwość prawa wobec statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej na terytorium RP

W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej.
Art. 6. Właściwość prawa wobec statków powietrznych w pol... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...