• Art. 61a. - Zmiana dostę...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 61a. Pr.awo lotnicze


Zmiana dostępności lotniska

1.
Zmiany cechy dostępności lotniska, o której mowa w art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 7, w rejestrze lotnisk dokonuje się na wniosek zarządzającego lotniskiem. Do wniosku dołącza się projekt zmian do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 realizacja zarządzania ruchem w polskiej przestrzeni powietrznej ust. 3, oraz wniosek o zatwierdzenie instrukcji operacyjnej lotniska zgodnie z art. 69 instrukcja operacyjna lotniska ust. 4.
2.
W odniesieniu do lotniska, o którym mowa w art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 7, w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych publikuje się informację, że jest ono lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji.
3.
Zmianę w rejestrze wpisuje się po zatwierdzeniu instrukcji operacyjnej lotniska zgodnie z art. 69 instrukcja operacyjna lotniska ust. 4 oraz po potwierdzeniu spełnienia warunków związanych z zapewnieniem ochrony, o których mowa w dziale IX.
Art. 61a. Zmiana dostępności lotniska - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...