• Art. 63. - Rozporządzeni...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 63. Pr.awo lotnicze


Rozporządzenie w sprawie lotnisk

Minister właściwy do spraw transportu, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;
2)
wzór rejestru lotnisk;
3)
szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;
4)
zmiany cech lotniska, uwzględniając podział na zmiany:
a) wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu,
b) podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;
5)
szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk.
6)
(uchylony)
Art. 63. Rozporządzenie w sprawie lotnisk - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...