• Art. 65. - Nieruchomości...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 65. Pr.awo lotnicze


Nieruchomości gruntowe zajęte pod część lotniczą lotnisk międzynarodowych

1.
Nieruchomości gruntowe, które w dniu wejścia w życie ustawy są zajęte pod część lotniczą lotnisk międzynarodowych, o których mowa w art. 73 lotniska międzynarodowe, i na których funkcjonują stałe przejścia graniczne, mogą być wyłącznie własnością:
1)
Skarbu Państwa;
2)
jednostek samorządu terytorialnego;
3)
innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw państwowych;
4)
spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa i jednostek, o których mowa w pkt 2 i 3, wynosi co najmniej 51% akcji albo udziałów.
2.
Do umów ustanawiających użytkowanie wieczyste lub decyzji uwłaszczeniowych potwierdzających nabycie użytkowania wieczystego z mocy prawa, dotyczących nieruchomości gruntowych zajętych pod część lotniczą lotnisk, o których mowa w ust. 1, wpisanych do rejestru lotnisk, dopisuje się postanowienia określające cel użytkowania wieczystego lotniska. Celem tym jest przeznaczenie nieruchomości na założenie, modernizację i eksploatację lotniska oraz lotniczych urządzeń naziemnych.
Art. 65. Nieruchomości gruntowe zajęte pod część lotniczą... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...