• Art. 7. - Właściwość pra...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 7. Pr.awo lotnicze


Właściwość prawa wobec polskich statków powietrznych

W czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa polskie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej.
Art. 7. Właściwość prawa wobec polskich statków powietrznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...