• Art. 71b. - Decyzja w sp...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 71b. Pr.awo lotnicze


Decyzja w sprawie ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym

1.
Decyzję, o której mowa w art. 71a ograniczenia operacyjne w porcie lotniczym ust. 1, wydaje się w uzgodnieniu z wojewodą właściwym miejscowo ze względu na położenie portu lotniczego oraz po przeprowadzeniu przez zarządzającego tym portem lotniczym konsultacji, o których mowa w art. 6 właściwość prawa wobec statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej na terytorium RP ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 598/2014/UE.
2.
Zarządzający portem lotniczym przeprowadza konsultacje zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71e rozporządzenie w sprawie trybu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych, po otrzymaniu od Prezesa Urzędu informacji o toczącym się na podstawie art. 71a ograniczenia operacyjne w porcie lotniczym postępowaniu.
3.
Zarządzający portem lotniczym przedkłada w ramach konsultacji informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71e rozporządzenie w sprawie trybu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych, oraz propozycje ograniczeń operacyjnych, które mają być wprowadzone w porcie lotniczym.
4.
Organy i jednostki właściwe ze względu na rodzaj informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71e rozporządzenie w sprawie trybu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych, są obowiązane do dostarczenia stosownych informacji zarządzającemu portem lotniczym, na jego wniosek.
5.
Decyzję, o której mowa w art. 71a ograniczenia operacyjne w porcie lotniczym ust. 1, Prezes Urzędu wydaje w oparciu o przedstawiony przez zarządzającego portem lotniczym wynik konsultacji.
6.
Od decyzji, o której mowa w art. 71a ograniczenia operacyjne w porcie lotniczym ust. 1, zarządzającemu portem lotniczym, którego dotyczą ograniczenia, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu.
Art. 71b. Decyzja w sprawie ograniczeń operacyjnych w por... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...