• Art. 71c. - Zamieszczani...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 71c. Pr.awo lotnicze


Zamieszczanie ograniczeń operacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej zarządzającego lotniskiem

1.
Ograniczenia operacyjne wprowadzone decyzją, o której mowa w art. 71a ograniczenia operacyjne w porcie lotniczym ust. 1, Prezes Urzędu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu nie później niż w terminie 6 miesięcy przed wprowadzeniem ograniczeń operacyjnych i nie później niż na 2 miesiące przed określeniem parametrów koordynacyjnych przydziałów czasu na start i lądowanie, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych lit. m rozporządzenia nr 95/93/WE, dla danego portu lotniczego w odpowiednim sezonie rozkładowym.
2.
W przypadku wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym i na czas ich obowiązywania, zarządzający lotniskiem jest obowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej:
1)
danych zebranych przez system pomiaru hałasu;
2)
zasad zarządzania ruchem lotniczym w porcie lotniczym w zakresie jego wpływu na poziom hałasu.
Art. 71c. Zamieszczanie ograniczeń operacyjnych w Biulety... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...