• Art. 77f. - Konsultacje ...
  30.09.2023

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 77f. Pr.awo lotnicze


Konsultacje dotyczące planowania inwestycji

1.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji o dużej skali zarządzający lotniskiem użytku publicznego, o którym mowa w art. 77c konsultacje o funkcjonowaniu systemu opłat lotniskowych ust. 1, jest obowiązany do przeprowadzenia konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 77 projekt opłat lotniskowych ust. 1, dotyczących planowanych inwestycji. Konsultacje te mogą odbywać się w ramach konsultacji opłat lotniskowych, o których mowa w art. 77 projekt opłat lotniskowych ust. 1 lub art. 77c konsultacje o funkcjonowaniu systemu opłat lotniskowych, albo w ramach negocjacji w sprawie jakości świadczonych usług, o których mowa w art. 77e porozumienie w sprawie jakości świadczonych usług ust. 1.
2.
Za inwestycję o dużej skali, o której mowa w ust. 1, uznaje się każdą inwestycję polegającą na rozbudowie lub przebudowie istniejącej lub budowie nowej infrastruktury, wpływającą w sposób znaczący na przepustowość poszczególnych elementów infrastruktury lotniska, w szczególności pasa startowego i terminalu pasażerskiego.
3.
Prezes Urzędu może zażądać od zarządzającego lotniskiem, o którym mowa w ust. 1, przedstawienia informacji o przebiegu i wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 1.
Art. 77f. Konsultacje dotyczące planowania inwestycji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...