• Art. 77j. - Rozporządzen...
  22.07.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 77j. Pr.awo lotnicze


Rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 77 projekt opłat lotniskowych ust. 1 i art. 77c konsultacje o funkcjonowaniu systemu opłat lotniskowych, w tym zakres przedstawianych informacji,
2)
szczegółowe wymagania dotyczące ustalania taryfy opłat lotniskowych,
3)
tryb zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych i tryb jej publikacji
– kierując się zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, powiązania opłat z kosztami udostępniania obiektów i urządzeń oraz usług, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego nadzoru nad opłatami lotniskowymi.
Art. 77j. Rozporządzenie ministra właściwego do spraw tra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...