• Art. 87[7]. - Ochrona lo...
  03.02.2023
Obserwuj akt

Art. 877. Pr.awo lotnicze


Ochrona lotnisk przed działaniami i zdarzeniami zagrażającymi ruchowi statków powietrznych

1.
W celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgadniają odpowiednio w przypadku lotniska wpisanego:
1)
do rejestru lotnisk cywilnych – Prezes Urzędu – dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk ust. 1;
2)
wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych – terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno-obronnych i administracji niezespolonej, o których mowa w art. 31 terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725);
3)
wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego – minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z właściwością określoną w ust. 1, opiniują projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody.
3.
Zgodnie z właściwością określoną w ust. 1 organy wydają odpowiednio opinie inne niż opinie, o których mowa w ust. 2, dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.
Art. 877. Ochrona lotnisk przed działaniami i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...