• Art. 91. - Wykreślenie l...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 91. Pr.awo lotnicze


Wykreślenie lotniczych urządzeń naziemnych z rejestru urządzeń naziemnych

Prezes Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej wykreślić lotnicze urządzenie naziemne z rejestru urządzeń naziemnych:
1)
na wniosek zarządzającego lotniczym urządzeniem naziemnym;
2)
jeżeli urządzenie nie spełnia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych, określonych na podstawie art. 92 rozporządzenie w sprawie eksploatacji lotniczych urządzeń naziemnych ust. 1 pkt 3;
3)
jeżeli trwale zaprzestano eksploatacji lotniczego urządzenia naziemnego.
Art. 91. Wykreślenie lotniczych urządzeń naziemnych z rej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...