• Art. 95b. - Przesłanki o...
  02.10.2023

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 95b. Pr.awo lotnicze


Przesłanki odmowy wpisania do rejestru podmiotów szkolących personel lotniczy

Prezes Urzędu odmawia wpisania podmiotu do rejestru podmiotów szkolących, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 95a działalność w zakresie szkolenia personelu lotniczego ust. 2 i 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 95a działalność w zakresie szkolenia personelu lotniczego ust. 4.
Art. 95b. Przesłanki odmowy wpisania do rejestru podmiotó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...