• Prawo lotnicze
  19.06.2024

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. poz. 601, z 2001 r. poz. 1371 oraz z 2002 r. poz. 984) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079 poz. 1085 poz. 1189 i poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 889, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. poz. 928, z późn. zm.): (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1229, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...