• Art. 26a. - Kategorie ob...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 26a. Prawo łowieckie


Kategorie obwodów łowieckich

1.
Obwody łowieckie podlegają zaliczeniu do następujących kategorii:
1)
bardzo dobra;
2)
dobra;
3)
średnia;
4)
słaba;
5)
bardzo słaba.
2.
Zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie:
1)
wskaźników liczebności zwierzyny;
2)
czynników wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walorów łowieckich obwodu.
3.
Zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, zależy od liczby przyznanych punktów zgodnie z następującą punktacją:
1)
bardzo dobra – 41 i więcej punktów;
2)
dobra – 31–40 punktów;
3)
średnia – 21–30 punktów;
4)
słaba – 11–20 punktów;
5)
bardzo słaba – do 10 punktów.
4.
Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wskaźniki liczebności zwierzyny oraz odpowiadające im wartości punktowe,
2)
czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe
– uwzględniając liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w określonych środowiskach jej bytowania, rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogenicznych.
Art. 26a. Kategorie obwodów łowieckich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...