• Art. 34. - Zadania Polsk...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 34. Prawo łowieckie


Zadania Polskiego Związku Łowieckiego

Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy:
1)
prowadzenie gospodarki łowieckiej;
2)
troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3)
pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
4)
ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
5)
czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Polskiego Związku Łowieckiego prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
6)
prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;
7)
organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
8)
prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;
9)
współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
10)
wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
11)
prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
11a)
podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych;
12)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
Art. 34. Zadania Polskiego Związku Łowieckiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...