• Art. 35o. - Organy powoł...
  04.10.2023

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 35o. Prawo łowieckie


Organy powoływane przez Naczelną Radę Łowiecką

1.
Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią wspólną kadencję:
1)
Główny Sąd Łowiecki – w składzie od 15 do 25 sędziów, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zastępców prezesa;
2)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego od 2 do 6 zastępców.
2.
Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią wspólną kadencję:
1)
okręgowe sądy łowieckie – w składzie od 6 do 15 sędziów, w tym prezesa i na jego wniosek od 2 do 6 zastępców prezesa;
2)
okręgowych rzeczników dyscyplinarnych i ich od 2 do 10 zastępców.
3.
Kadencja sędziego sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli:
1)
zrzekł się funkcji;
2)
został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym;
3)
utracił członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
4.
W przypadku wszczęcia postępowania karnego lub dyscyplinarnego przeciwko sędziemu sądu łowieckiego, rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zastępcy, organ powołujący może zawiesić go do czasu zakończenia postępowania.
5.
W trakcie trwania kadencji skład sądów łowieckich może być uzupełniany.
6.
Sądy łowieckie oraz rzecznicy dyscyplinarni są obowiązani działać do czasu wyboru nowych organów.
Art. 35o. Organy powoływane przez Naczelną Radę Łowiecką - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...