• Art. 52. - Posiadanie na...
  19.06.2024

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Art. 52. Prawo łowieckie


Posiadanie narzędzi i urządzeń do kłusownictwa, hodowla chartów bez zezwolenia, zezwolenie na polowanie dla osoby nieuprawnionej

Kto:
1)
gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2)
wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
3)
narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ochrona zwierzyny ust. 1 pkt 4,
4)
hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
5)
sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
6)
pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,
7)
wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia,
8)
celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania,
9)
dokonuje wprowadzenia do środowiska:
a) bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 1, albo niezgodnie z tym zgłoszeniem,
b) przed upływem terminu, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 5,
c) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 16a zgłoszenie wprowadzenia do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń ust. 8
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 52. Posiadanie narzędzi i urządzeń do kłusownictwa, ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...