• Prawo łowieckie
  13.07.2024

Prawo łowieckie

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Obserwuj akt

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa

Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska.
Orzeczenia: 1
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...