• Prawo o adwokaturze
  13.05.2021

Prawo o adwokaturze

Stan prawny aktualny na dzień: 13.05.2021

Dz.U.2020.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

Rozdział 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny

1.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz zastępców członków.
2.
Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów.
3.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.
4.
Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...