• Art. 112. Pr. o postęp. p...
  02.10.2023

Art. 112. postęp.przed sąd.adm


Wymierzanie grzywny organowi

W razie uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego podjętych w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 skarga na organ z żądaniem wymierzenia grzywny § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Przepis art. 55 nieprzekazanie przez organ skargi sądowi § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 112. Wymierzanie grzywny organowi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 283 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...