• Art. 14. Pr. o postęp. pr...
  03.10.2023

Art. 14. postęp.przed sąd.adm


Zasada ciągłości właściwości sądu

Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 14. Zasada ciągłości właściwości sądu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 175 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...