• Art. 152. Pr. o postęp. p...
  29.09.2023

Art. 152. postęp.przed sąd.adm


Uwzględnienie skargi na akt lub czynność

§ 1.
W razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.
§ 2.
Przepisu § 1 nie stosuje się do aktów prawa miejscowego.
Art. 152. Uwzględnienie skargi na akt lub czynność - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 15299 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...