• Art. 161. Pr. o postęp. p...
  29.09.2023

Art. 161. postęp.przed sąd.adm


Przesłanki postanowienia o umorzeniu postępowania

§ 1.
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:
1)
jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;
2)
w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;
3)
gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
§ 2.
Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Art. 161. Przesłanki postanowienia o umorzeniu postępowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 39307 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...