• Art. 169. Pr. o postęp. p...
  29.09.2023

Art. 169. postęp.przed sąd.adm


Stwierdzenie prawomocności orzeczenia

§ 1.
Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony oraz w przypadku, o którym mowa w art. 286 czynności sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia § 1, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek.
§ 2.
Postanowienie stwierdzające prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego może wydać referendarz sądowy.
Art. 169. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 169 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...