• Art. 176. Pr. o postęp. p...
  01.10.2023

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 176. postęp.przed sąd.adm


Wymogi skargi kasacyjnej

§ 1.
Skarga kasacyjna powinna zawierać:
1)
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części;
2)
przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;
3)
wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.
§ 2.
Poza wymaganiami, o których mowa w § 1, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.
Art. 176. Wymogi skargi kasacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3890 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...