• Art. 180. Pr. o postęp. p...
  28.09.2023

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 180. postęp.przed sąd.adm


Przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej przez NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, albo zwróci ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.
(Z dniem 28.04.2014 r. wyrokiem TK z 08.04.2014  sygn. akt SK 22/11- art. 180 przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej przez NSA w związku z art. 178 odrzucenie skargi kasacyjnej przez wojewódzki sąd administracyjny i art. 176 wymogi skargi kasacyjnej  w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany został uznany za niezgodny z art. 45 prawo do sprawiedliwego procesu ust. 1 w związku z art. 31 wolność i przesłanki jej ograniczenia ust. 3 oraz z art. 78 prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji Konstytucji, a także z wywodzoną z art. 2 zasada demokratycznego państwa prawnego Konstytucji zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.  (Dz.U. 2004.543).
Art. 180. Przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej przez NSA - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1917 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...