• Art. 187. Pr. o postęp. p...
  02.10.2023

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 187. postęp.przed sąd.adm


Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości.

§ 1.
Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu.
§ 2.
Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca.
§ 3.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów może przejąć sprawę do rozpoznania.
Art. 187. Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 507 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...