• Art. 201. Pr. o postęp. p...
  02.10.2023

Art. 201. postęp.przed sąd.adm


Zwrot kosztów w razie umorzenia postępowania

§ 1.
Zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 skarga do sądu administracyjnego § 3.
§ 2.
W razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 118 skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń w postępowaniu mediacyjnymi. § 2, przepis art. 206 odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania stosuje się odpowiednio.
Art. 201. Zwrot kosztów w razie umorzenia postępowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2651 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...